top of page

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING GOEDVOLK

 

Beste bezoeker,

 

Wij hebben deze verklaring opgesteld om te laten zien dat wij de privacy van iedereen waarvan wij persoonsgegevens verwerken serieus nemen. Wij gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring informeren wij u over ons Privacy- en Cookiebeleid. 

De Plasticvrij Challenge en de website www.plasticvrijchallenge .nl is het initiatief van GoedVolk. GoedVolk is bereikbaar via de email: info(at)goed-volk.nl.

Over GoedVolk

GoedVolk is een initiatief van inwoners van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij leveren een positieve bijdrage aan de duurzaamheid van de regio. Door de aanwezige talenten te mobiliseren en in te zetten voor thema’s die leven en van belang zijn voor onze samenleving. Iedereen is GoedVolk! Ter ondersteuning van de activiteiten van GoedVolk is de  Stichting GoedVolk opgericht en in de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door GoedVolk verwerkt ten behoeve van:

- het informeren over en benaderen voor activiteiten van GoedVolk;

- het uitvoeren van netwerkactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven;

- het aangaan en uitvoeren van een vrijwilligersovereenkomst;

- het uitvoeren van diverse overeenkomsten, zoals de PlasticVrij Challenge;

- het aangaan van een donateurschap;

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

- analyseren klikgedrag en bezoekgegevens website

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Ten behoeve van de bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, beeld- en geluidsopnames en financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren jouw gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u periodiek een e-mail met informatie. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp. Wij vragen u, bij de inschrijving voor onze nieuwsbrieven, om uw naam, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen.

 

Social media buttons

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Youtube en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Youtube en Twitter zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Youtube en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen als dat noodzakelijk is personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;

  • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;

  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

  • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;

  • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Uw rechten

Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken of wilt u gebruik maken van een van de onderstaande rechten, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door een e-mail te zenden naar info@goed-volk.net, na verificatie van uw identiteit kunnen wij uw verzoek(en) inwilligen. Onder de AVG heeft u de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

- het laten corrigeren van fouten;
- het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
- intrekken van toestemming;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
- overdraagbaarheid van gegevens.

 

Cookies

De website van GoedVolk maakt gebruik van functionele cookies. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics in de privacy vriendelijke instelling. Dit betekent dat wij geen toestemming hoeven te vragen voor het gebruik van deze cookies.

 

Vragen, verzoeken en klachten

Heeft u een vraag, mededeling of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u ons bereiken via info@goed-volk.net. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juni 2019. GoedVolk kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, mocht er sprake zijn van de majeure wijzigingen dan zullen wij u daar op onze homepage op attenderen.

bottom of page